Karayipler’de gün doğumu

2014 yılında dünyaya, ilerlemeyle ilgili zorluklarla karşılaşmış, ancak pek çok imkânla kutsanıp, büyüklüğüne oranla sahip olduğu son derece yüksek uluslararası tanınırlığıyla övünen küçük bir ada ülkesi liderinin gözlerinden bakıyorum. Jamaika‘nın bu yıl üstesinden gelmek zorunda olacağı zorluklar kendine özgü veya istisnai değil. Söz konusu sorunlar, sürdürülebilir olmayan seviyede kamu borcunu, yüksek maliyetli ithal enerjiyi ve yüksek işsizlik oranını içeriyor. Karayipler‘in parçası olan bölge, iklim değişikliğinin etkisiyle doğal afetlere daha açık olmasıyla, zayıf ihracat rekabetiyle ve HIV/AIDS salgınıyla mücadele etmek zorunda. En yetenekli insanlarımızı kaybetmemek için, özellikle gençlere daha fazla iş imkânı sunulmalı. 

2014 ve sonrasında daha fazla toparlanma ve büyüme olması, Karayip ve Latin Amerika toplumlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle daha güçlü bölgesel entegrasyon kurmalarının yanı sıra daha kapsamlı küresel ortak çalışmaları, ticareti ve yatırımı da gerekli kılacak. 
2014 un eylül ayında Samoa‘da düzenlenecek Üçüncü Uluslararası Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Konferansında eylem ve sürdürülebilir gelişme için ortaklıklar kurulabilir. 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2013 yılındaki bölge ziyareti Karayipler’in, gelişen ekonomiler için önemini vurguluyor.  Jamaika’nın ekonomik zorluklara tepkisi iki yönlü. İlk olarak, tarım ve turizm gibi geleneksel sektörlere istikrar kazandırmak ve bu sektörleri büyütmek için adımlar atıyoruz. 

Şeker endüstrisinde mülkiyet yapısının özelleştirilmesi, uzun süredir gecikmiş yatırımları tetikleyici rol oynadı. Kahve ve kakao için de benzer girişimlerde bulunuyoruz. Turizmde de herhangi bir pazardaki düşüşün yaratacağı muhtemel olumsuzluğun etkisini azaltmak amacıyla doğrudan yabancı yatırım yelpazemizi genişlettik. Önemli İspanyol otel zincirlerinden birkaçını Jamaika’ya çekerek, Avrupa’dan gelen turist sayısını artırdık. 

İkinci olarak; Jamaika’yı Karayipler’in lojistik merkezi haline getirecek yatırımları çekerek, ülkemizin coğrafi konumunun getirdiği faydaları azami düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bilişim teknolojisine ve liman tesislerine yatırım yapıyoruz. Dünyanın en büyük yedinci doğal limanı olan Kingston Limanını genişletme ve modernize etmeye yönelik kamu-özel sektör ortaklığının uygulanması için çalışmalara başlandı. 
Jamaika’nın neredeyse tamamen ithal yakıta bağlı olduğu dikkate alınırsa, 2014 yılındaki büyük engellerden biri enerji maliyeti olacak. Güneş, rüzgâr ve su ile kutsanmış ülkemizde, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjiyi geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, Jamaika gibi ülkelerin iki veya çok yönlü yardıma ihtiyacı söz konusu. Yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmanın önündeki en büyük engellerden biri karşılanamaz sermaye maliyeti. 

IMF’nin ve diğer çok uluslu kurumların desteğiyle, ülkenin mali durumunu düzene sokmayı amaçlayan zorlu bir ekonomik reform programına başladık. Ancak, program için gereken fedakârlıklara rağmen, IMF anlaşmasının düşük gelirli haneler ve en savunmasız kesimler için birtakım korumalar sağladığını belirtmek önemli. Hedefimiz, yoksul çocukların artan şekilde eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak.  Jamaika büyük borç yüküne, yüksek enerji maliyetlerine ve işsizlik sorunuyla mücadele etmesine rağmen, orta gelirli bir ülke olarak sınıflandırılması ve dolayısıyla imtiyazlı finansmana erişememesi nedeniyle de zorluk yaşıyor. Hükümetim, çok uluslu kuruluşları bu desteğe ihtiyacımız olduğuna ikna etmek için benzer durumdaki ülkelerle beraber çalışmaya kararlı. 

Başarıya doğru depara kalkıyoruz Kültürel ve sportif bir süper güç ve dünyanın en hızlı kadını Shelly-Ann FraserPryce ile erkeği Usain Bolt’un ülkesi olan Jamaika’nın uluslararası markasını yaratmayı ve kültür sektörlerimizin potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Spor ve müzik alanlarındaki başarılarımız bir gecede veya beklenmedik şekilde gelmedi. Bu başarılar Arthur Wint, Herb McKenley, Donald Quarrie ve Merlene Ottey gibi atletlerin çığır açan çabalarının devamını temsil ediyor. Sanatta, küresel olarak tanınan müzik türü reggae ve ölümsüz Bob Marley bir ikon haline gelmiştir. Sporda olduğu gibi, Marleyin başarısı da çoğu hak ettiği üne kavuşamamış birçok sanatçının yaratıcı zekâsına dayanmaktadır. Biz spor ve kültür turizmi programları ile bu durumu düzeltmeyi amaçlıyoruz. 
Jamaika halkı her zaman uluslararası çağdaşlarının başarılarını yakalama ve geçme kapasitesini ortaya koyuyor. Mücadelemiz, bu özellikleri ekonomimizin ve toplumumuzun tüm kesimlerine aşılamak. Ülkemiz de, tıpkı umut ve inanç ışıklarıyla geceyi aralayarak masmavi dağlarımızın üzerinden doğan olağanüstü Jamaika güneşi gibi 2014’e güvenle bakıyor.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir